Ja_sam_trs_vi_lozaKristova metafora o "trsu i lozama" iz odlomka koji slijedi savršeno odgovara Pavlovoj slici "tijela" kako bi opisao stvarnost Crkve.

Više...

 

Dobar_ili_losJedno je od proturječja kršćanstva to što brojni kršćani ne žive kao istinski Kristovi sljedbenici. Tu napetost između "dobrih" i "loših" udova Crkve Krist je prorekao u Evanđelju po Mateju 13,24-30.        

 

Više...

 

Duh_Sveti_VatikanU Evanđelju po Ivanu 17,20-21 Kristova velikosvećenička molitva sadrži jedinstvo kršćana kao središnju nakanu: "Oče (...) ne molim samo za ove nego i za one koji če na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao."

Više...

 

Katolicka_Crkva_Vatikan

Nekatolici - osobito protestanti - nerijetko na­padaju katolike zbog njihova vjerovanja kako je Katolička Crkva jedina prava Crkva što ju je usta­novio Krist. Katolici tu vjersku istinu nikada ne bi smjeli braniti oholo ili "trijumfalistički". Trebali bi, naprotiv, nastojati ukazati kako je Krist - una­toč nedostojnosti mnogih katolika - utemeljio svo­ju Crkvu kao vidljivo i prepoznatljivo tijelo koje odlikuju svetost, jedinstvo i apostolstvo koji nadi­laze grešnost i ostale nesavršenosti njegovih poje­dinačnih udova. Narav i poslanje Crkve nikada ne valja objašnjavati u svjetlu dobrote, svetosti ili pak inteligencije samih katolika. Umjesto toga, valja ih prikazati u svjetlu siline Božje milosti koja nadilazi ljudsku grešnost, kao i u svjetlu vjernosti i ljubavi Kristove prema njegovoj zaručnici, a to je Crkva.

Više...

 

Sveti_Klement_OhridskiNe znamo ništa o njegovu rođenju i mladosti. Na scenu je stupio kada ga je u IX. stoljeću car Mihael III. Kostantinopolski poslao kraljeviću Rastislavu Moravskome, da pošalje od njega tražene evangelizatore, braću Ćirila i Metoda, pod­rijetlom iz Soluna.

Više...

 

Sveti_Joakim_i_AnaAna bijaše vremešna i pobožna Izraelka iz plemena Judina. Priroda joj nije bila podarila ono što se u to vrije­me u Izraelu smatralo najjasnijim i nepobitnim znakom Božjega blagoslova i naklonosti: dijete. Poradi njene ne­plodnosti, Joakim, njen suprug, smatrao je kako je njegova žrtva, koju je s velikom pobožnošću prinijeo u jeruzalemskome hramu, odbijena.

Više...