Sveti_Joakim_i_AnaAna bijaše vremešna i pobožna Izraelka iz plemena Judina. Priroda joj nije bila podarila ono što se u to vrije­me u Izraelu smatralo najjasnijim i nepobitnim znakom Božjega blagoslova i naklonosti: dijete. Poradi njene ne­plodnosti, Joakim, njen suprug, smatrao je kako je njegova žrtva, koju je s velikom pobožnošću prinijeo u jeruzalemskome hramu, odbijena.

Više...

 

Sveti_Jakov_apostolIsus je Jakova i njegova brata Ivana Evanđelistu naz­vao boanerghes, sinovi groma, radi njihova silovita zna­čaja. Jakov se naziva još i Stariji, kako bi ga se razlikovalo od istoimenog apostola i Isusova rođaka - Jakova Mlađeg.

Više...

 

ilija01On je u Starome zavjetu vatreno revnovao za vjeru u jednoga pravoga Boga - Jahvu. Njegovo ime u hebrejskom jeziku znači "Jahve je moj Bog", a za tu se istinu prorok Ilija cijeli svoj život i borio.

Više...

 

Institutio_Secretarium_GeneralemUčitelj Reda brat Bruno Cadore je, na nedavnom zasjedanju Generalnog vijeća Reda u Rimu, imenovao brata Mihaela Tolja generalnim tajnikom Opće skupštine Reda, koja će se održati u Dubrovniku od 22. srpnja do 8. kolovoza 2013. godine.

Više...

 

mm2U nedjelju, 26. lipnja pod pučkom misom svoju Mladu misu proslavio je fr. Matijas Farkaš. 

Više...

 

Dim lights