Podijeli

Od svog osnutka 1968. godine, pastoralna skrb za župu povjerena je braći dominikancima iz Samostana sv. Križa u Gružu. Pastoralni djelatnici su:

MMtolj2 Fr. Mihael Mario Tolj, župnik
Fr. Pero Čavar Fr. Pero Čavar, župni vikar