Podijeli

Dobar_ili_losJedno je od proturječja kršćanstva to što brojni kršćani ne žive kao istinski Kristovi sljedbenici. Tu napetost između "dobrih" i "loših" udova Crkve Krist je prorekao u Evanđelju po Mateju 13,24-30.        

 

Evanđelje po Mateju 5,13: "Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze."

 

Evanđelje po Mateju 13,1 -9: "Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnu k njemu silan svijet te je morao ući u lađu: sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. I zborio im je mnogo u prispodobama: 'Gle, izi­đe sijač sijati. I dok je sijao, nešto zrnja pade uz put, do­đoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kame­nito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod: jedno stostruk, drugo šezdesetostruk, treće tridesetostruk. Tko ima uši, neka čuje!"


Ostali citati


Neki kršćani padaju u teške grijehe i čine javnu sablazan, kao što je to učinio sveti Petar kada je tri­ tri­put zanijekao Krista, ali ih naposljetku vraćaju Božje oproštenje i milost. Drugi ustrajavaju u svojoj zloći i svojim zlim djelima kaljaju ugled Crkve. To da postoje grešni muškarci i žene koji su članovi Božjeg naro­da saveza možemo pratiti i kroz cijeli Stari zavjet. Još jednom smo suočeni s činjenicom kako je Božja mi­lost snažnija od naših grijeha. Kao što je sveti Pavao rekao Timoteju: "Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati! (2 Tim 2,13).

 

Potkrijepljujući citati:  Jr 32,22-25; Mt 7,15-23; Mt 10,1-4; Mt 13,24-50; Mt 26,69-75; Mk 3,19; Lk 22,54-62; Iv 6,70; Iv 18,2-4