Podijeli

DuhoviDanas je rođendan Crkve. Na Pedesetnicu (Duhove) Isusova Crkva prestaje biti mala zajednica uplašenih i dobro skrivenih učenika i javno se predstavlja svijetu. Odaziv ljudi na prvu Petrovu propovijed bio je iznad očekivanja – par tisuća ljudi postaju kršćani. Počelo je nešto što više nitko nije nikada mogao zaustaviti – vrlo je malo dijelova svijeta gdje nema kršćana, Crkve. Tako nešto nije i ne može biti ljudsko djelo. Ljudske teorije i institucije dolaze i prolazne, sve što se temeljilo na ljudskom dogovoru i interesima propalo je. Crkva opstaje od Isusa do danas!

Djelo je to Onoga o kojem Isus govori u današnjem evanđelju – njegovog i Očevog Duha. Duh je sila Božja, on je snaga i moć Božja, on je Osoba koja djeluje u svemu gdje se proslavlja Bog. Njegovo je djelo sve što činimo, a što je prožeto ljubavlju, pobožnošću, vjerom. Njegovo je djelo svaki sakrament kojeg primamo. Njegovo je djelo što vjernik ustraje u vjeri i kad se sve tome protivi. Njegovo je djelo kad vjernici još i danas diljem svijeta (npr. u islamskim zemljama) hrabro umiru radi svoje vjernosti Isusu. Njegovo je djelo svaka naša ljubav bez interesa i koristoljublja. Djelo smo Duha Svetoga! Njegovi su darovi puno brojniji od onih sedam koje nabrajamo. Njegovi su darovi puno važniji i trajniji od privremenih, neprovjerenih, a ponekad i umišljenih „čuda“ na raznim molitvenim skupovima. Njegovi su darovi daleko životniji i bitniji od raznih „jezičnih darova“ koje neki možda i imaju, a većina si umislila da ima. Darovi Duha Svetoga životno su važni kako je i Isus sam rekao: „Upućivat će vas u SVU istinu“, ne „jezičnu“ (dar jezika) niti „zdravstvenu“ (ozdravljenja), nego SVU istinu. A ta SVA istina je shvatiti, prihvatiti i živjeti ljepotu Isusovog života u svojoj svakodnevici. O kako nam je danas potreban „dar vjernosti i ustrajnosti“, „dar vjerničke poniznosti pred crkvenim učiteljstvom“, „dar strpljivosti u nevoljama“, „dar hrabrog svjedočenja pred drugima“. Upravo tim darovima obdario je Isus svoju zajednicu i time ojačana ona pobjeđuje do danas. Ljudi mole za „dar ozdravljenja“, a malo tko moli za „dar strpljivog podnošenja bolesti“. Ljudi mole za „dar jezika“, a malo tko moli za „dar lijepog i pristojnog govora, lišenog tračanja, psovanja, uvreda i vikanja“. O, Duše Sveti, uputi nas u SVU istinu! Ne istinu koja će zadovoljavati naše emocije i znatiželju, koja će stvarati euforiju, vrisku, dreku i mahanje rukama, nego koja će nas oblikovati u zdrave i uravnotežene osobe i kršćane, koji će oduševljavati svijet ne iskrivljenim licima i nakrivljenim glavama, nego vjerničkim optimizmom, povjerenjem u Boga i spremnošću da zastupamo svoja kršćanska uvjerenja pred svima unatoč protivljenjima i ismijavanjima. To je snaga Duha Svetoga koja nam je potrebna danas kada mnogi kršćani tako olako prihvaćaju nekršćanska načela samo da bi izgledali „moderni i napredni“ pred drugima. Doista nam treba Isusov i Očev Duh da nas ispunja, vodi i oblikuje na sliku Kristovu, da nas čuva od svih zabluda i laži.