Podijeli

Zaista, zaista, kažem vam:

ako ne jedete tijela Sina Čovječjega

i ne pijete krvi njegove,

nemate života u sebi!

                        Iv 6,53


Svete mise u našoj župi:ŽUPNA CRKVA SV. KRIŽARADNIM DANOM u 7 i 18 sati  ( u vrijeme  ljetnog računanja vremena u 19 sati)

NEDJELJOM u 8, 10 i 18 sati ( u vrijeme  ljetnog računanja vremena u 19 sati)

NEDJELJOM u 11.30 za djecu i mladež (osim srpnja i kolovoza)CRKVA SV. NIKOLE na Kantafigu

 

BOŽIĆ i USKRS u 9 sati

te Sv.NIKOLU, Sv.KATU i Sv.LUCIJU

 

CRKVA NAVJEŠTENJA GOSPODNJEG na NuncijatiDruge nedjelje u mjesecu u 11.30 (osim srpnja i kolovoza) 

Isus Krist, večer prije nego što će umrijeti, slavio je s učenicima židovsku Pashu na Po­sljednjoj večeri. Tijekom ove večere dao je nov smisao ovomu obredu tako što je proglasio svojim tijelom kruh koji je blagoslovio, razlo­mio i dao učenicima, a kalež napunjen vinom proglasio je svojom krvlju Novoga saveza. Dok je Mojsije uzeo krv žrtvovana junca da potvrdi Sinajski savez (Knjiga Izlaska 24,3-8), Isus je sama sebe predao putem svoje muke i smrti i dao učenicima svoje tijelo i krv pod pri­likama kruha i vina da zapečati Novi savez. Njegov nalog apostolima da to čine "njemu na spomen" (1 Kor 11,25) nastavlja se ispunjavati svaki put kada se okupimo na misi.