Podijeli

the-christian-martyrs-last-prayer»Ubijte mene, a ne ovu obitelj s djecom«

Ovih dana slavimo 'velike dane'. Slavimo Kristovu muku, smrt i njegovo slavno uskrsnuće. Od kada je Krist za nas podnio tu žrtvu bilo je i bit će onih koji idu Njegovim stopama svjedočeći svoju pripadnost čak i proljevanjem vlastite krvi u mučeništvu.

Mučeništvo je »oblik to­talne ljubavi prema Bogu, a temelji se »na Isusovoj smrti, na nje­govoj vrhovnoj žrtvi ljubavi, dovrše­noj na križu kako bismo mi mogli imati život« - riječi su pape Benedikta XVI. koje bi se mogle staviti uz popis ubijenih misionarka i misionara sva­ke godine. Oni su »svjedoci« (što eti­mološki izražava riječ »mučenik«), ali nisu službeno proglašeni mučeni­cima Katoličke Crkve, jer je, barem zasada, poznato relativno malo poje­dinosti o njihovu životu i o njihovoj smrti. Ali, poći putem mučeništva i dati život za Isusa i Crkvu može samo onaj tko je spreman na krajnji napor, na krajnju žrtvu, imajući u sebi svijest o uskrsnoj pobjedi i svijest da poziv na mučeništvo nije rezultat samo ljudskoga napora, već odgovor na Božji poziv. I mučeništvo je milost »koja daje snagu da se žrtvuje vlastiti život iz ljubavi prema Kristu i Crkvi, ali i prema svijetu«, objasnio je i papa Benedikt XVI. No, da bi neki od njih mogli doći i do časti oltara, svjedoče dva nova slučaja. Prvi je početak procesa proglašenja blaženim sveće­nika Daniela Badialija. Taj je svećenik rodom iz talijanske biskupije Faenza bio »darovan« (fideidonum) drugoj biskupiji u Peruu gdje je ubijen 1997. Drugi je proglašenje blaženim polj­skoga svećenika Jerzyja Popieluszka, mučenika ubijenog iz mržnje prema vjeri 20. listopada 1984. u blizini Wroclawekau Poljskoj.


Nikada zaključen popis

Popis koji je prikupila misijska agencija Fides nikada ne može biti zaključen, jer se na njega svake go­dine upisuju ljudski gledano tra­gične sudbine onih koji su izgubili život, a zapravo su svoj život dali za Krista. I s njime postali uskrsni po­bjednici. Navesti njihova imena i barem datum i razlog njihova uboj­stva za svakoga se vjernika pretvara u molitvenu obvezu za njih.


JoseLuisParraPuertoDon Jose Luis Parra Puerto ro­đen je i živio u Meksiku. Bio je bi­skupijski svećenik, imao je 50 godina. Ubijen je 17. velja­če 2010. nakon što je opljačkan njegov mali teretni au­tomobil kojim je putovao. Ranjen je u glavu, a zločinci su mrtvo tijelo don Josea Luisa ostavili u vozilu. Bio je uzoran svećenik i cijeli je život s ostalim svećenicima radio na »ži­vome projektu socijalnog pastorala u svojoj biskupiji.«

imagesDon Dejair Gonsalves de Almeida bio je bi­skupijski svećenik u Brazilu. Ubijen je 16. ožujka 2010. u mjestu Volta Redonda. Imao je samo 32 godine, a preminuo je od posljedica napada. Zajedno s Epaminondasom Marquesom da Sil vom otet je i odvedenu župnu kuću. Njihovi su otmičari željeli novac, a kako kod njih nisu našli ništa, obo­jicu su ubili pucanjem u glavu. Epa-minondas Marques da Silva, drugi od dvojice ubijenih u tom napadu, odmah je preminuo od pucnja u glavu. Imao je 26 godina i bio je bivši sjemeništarac, koordinator crkvene zajednice Svetoga Križa.

images_1Luis Enrique Pineda rođen je u Kolumbiji i bio je salezijanac. Ubijen je 20. ožujka 2010. u kolumbijskome gradu Bogota, dok je išao u posjet svojoj obitelji. Napala su ga tri zlo­činca, orobili su ga i uboli nožem te ostavili na zemlji, da iskrvari. No, unatoč ranama uspio je pozvati tak­si i zatražiti da ga hitno preveze u bolnicu. No, nažalost, nije izdržao: umro je na odjelu hitne pomoći od posljedica ranjavanja. Kako bi bio što spremniji za pastoralni rad s mladima, koji ga je oduševljavao, on je diplomirao i psihologiju.

Kukavička ubojstva u lokvama krvi


Don Roman de Jesus Zapata bio je biskupijski svećenik rođen u Ko­lumbiji. Ubijen je 24. ožujka 2010. u tamošnjem gradu Turbo. Imao je 51 godinu, pronađen je u kupaonici žu­pne kuće zavezanih ruku, s pola tijela prekrivenoga plahtom zbog čega se misli da je umro od posljedica guše­nja. Njegovo beživotno tijelo pronaš­la je zvonarica koja ga je išla potražiti jer nije došao na jutarnju misu.

Don Esteban Robert Wood ro­đen je u Sjedinje­nim Američkim Državama. Taj bi­skupijski svećenik ubijen jeu Vene­zueli, u mjestu Pu­erto Ordaz, 28. travnja 2010. Imao je 68 godina, a mrtvoga su ga pronašli radnici koji su radili u župi. Doslov­no je zaklan, a njegovo ubojstvo se smatra »posljedicom« pljačke za­sada nepoznatih osoba. Oni koji su ga poznavali opisuju don Estebana Roberta kao »izvrsnog čovjeka« koji je živio »iznimno ponizno«.

images_2Don Peter Bombacha rođen je u Indiji. Bio je bi­skupijski sveće­nik, a ubijen je 28. travnja u Babooli (Mumbai). Tog 74-godišnjeg sve­ćenika ubile su nepoznate osobe, a tijelo mu je pronađeno u lokvi krvi, oko vrata mu je bilo zavezano uže, a u vrat su mu zabili škare. Don Peter je osnovao i upravljao kućom za li­ječene alkoholičare, pri čemu su mu velikodušno pomagali i vjernici lai­ci. Svi su ga jako voljeli i poštivali, pa je to ubojstvo tim više pogodilo sve koji su ga poznavali.images_3Don
Rubens Almeida Goncalves rođen je u Brazilu. Toga bisku­pijskoga svećenika ubili su 21. svib­nja 2010. u Brasiliji. Imao je 35 go­dina, a ubijen je u župi. U glavu mu je ispaljen metak iz pištolja. Prema nekim svjedocima, razlog za ubojstvo mogao bi biti jedan zahtjev koji mu je upućen za najam. Zahtjev muškarca svećenik je odbio, a neki smatraju da je baš zato ubio don Rubensa koji je u župi bio poznat zbog svoga rada među siromašnima i odbačenima.

 

images_4Mons. Luigi Padovese je svećenik o kojemu je »Glas Koncila« već izvještavao. Rođen u Italiji, bio je apo­stolski vikar Ana tolije i predsjed­nik Turske biskupske konferencije. Ubijen je 3. lipnja 2010. u Iskender- nu u Turskoj u svome stanu, a no­žem ga je izbo njegov vozač.images_5Mario Dayvit Pinheiro Reis
ro­đen je u Brazilu gdje je i ubijen 4. lipnja 2010. u Sao Luisu. Bio je bogoslov (imao je 31 godinu) na godini teološkog studija i ove je godine tre­bao biti zaređen za đakona. U trenut­ku ubojstva bio je pred roditeljskom kućom u automobilu sa svojom ba­kom. Približila su im se dva pljačka­ša, prisilili ih da napuste automobil i predaju ključeve. Nakon toga jedan od pljačkaša gaje pogodio metkom iz va­trenog oružja, od čega je preminuo.

images_6Don Joseph Zhang Shulai bio je generalni vikar u Ningxiji. Rođen je u Kini, a ubi­jen 5. srpnja 2010. u mjestu Wuhai- Mongolia. Imao je 55 godina, a s njim je u staračkome domu ubijena i redovnica Maria Wei Yanhui. Njihova tijela pronašlo je osoblje koje je radilo u domu, nakon što se nisu pojavili na misi. Kada su došli u njihove sobe, našli su ih u lo­kvama krvi. Na tijelu don Josepha bilo je puno rana nanesenih nožem ili sličnim oružjem, a očito je bilo da se branio i pokušao spasiti život. No, redovnica Maria ubijena je samo jednim ubodom u grudi. Sljedećih je dana policija uhitila ubojicu, laika koji je dobio otkaz u tom staračkom domu pa se zbog toga htio osvetiti. Redovnica Maria Wei Yanhui rođe­na je također u Kini i bila je pripadni­ca tamošnje redovničke biskupijske kongregacije. I ona je ubijena mlada, poput mnogih drugih svjedoka vje­re, u dobi od samo 32 godine.


»Tko je od vas župnik?«

images_7Don Carlos Sal­vador Wotto bi­skupijski svećenik, rođen u Meksiku, ubijen je 28. srpnja 2010. u mjestu St. Oaxaca. Imao je 83 odine, a nađen je mrtavu župnoj kud, začepljenih usta i zavezan. Na rukama je imao ožiljke od gašenja cigareta, a znakove rezanja nožem na raznim dijelovima tijela. No, smrt se dogodila zbog gušenja jer mu je ubojica glavu zavezao u pla­stičnu vrećicu.

images_8Don Herminio Calero Alumia ro­đen je u Kolumbi­ji. Bio je biskupij­ski svećenik koji je ubijen 20. kolovoza 2010. u mjestu Quintanares. Prema nekim izvorima informacija, putovao je taksijem s još nekim ljudima. U jed­nome trenutku, automobil je zausta­vila policija na svojoj kontrolnoj točki, pri čemu je došlo do svađe između policajaca i nekoga iz automobila. Je­dan je policajac izvukao pištolj te je slučajno pogodio i ubio svećenika.

O. Linan Ruiz Morales rođen je u Portoriku, a ubijen u Limi, u Peruu, 27. kolovoza 2010. Taj je franjevac imao 80 godina, a pro­nađen je mrtav zbog brojnih uboda nožem u vrat. Tijelo njegovoga suradnika, 26-godišnjeg Ananiasa Aguile, prona­đeno je u kuhinji uz crkvu. I on je umro od brojnih udaraca nožem. Posljednjih godina o. Linan posve­tio se posebno radu s najsiromašni­jima: menza ili pučka kuhinja koju je vodio dnevno je prehranjivala 1.200 djece i starih ljudi koji su prije toga gladovali, pa su dolazili iz svih dijelova grada. Ananias Aguila ro­đen je u Peruu i bio je vjernik laik.


Julien Kenord, karitasov djelatnik, ubijen je u glav­nom gradu Haitija Port-au-Princeu 8. listopada 2010. Bio je zaposlen u Švi­carskom Caritasu i imao je 27 godina. Ubijen je u po­kušaju pljačke. Neposredno prije je preuzeo ček na 2.000 dolara u jednoj mjesnoj banci, a kada je sjeo u svoj automobil, iz vatrenoga oružja upucale su ga nepoznate osobe. Bio je vrlo marljiv djelatnik, posvećen svom po­slu i pomagao je žrtvama razornoga potresa da se »vrate« u život, premda je u potresu i sam izgubio sestru.images_9Don Wasim Sabieh
bio je bisku­pijski svećenik ro­đen u Iraku, u čijem je glavnom gradu Bagdadu i ubijen 31. listopada 2010. Don Wasim Sabieh i don Thaier Saad Abdal, imali su tek trideset godina, aubijeni suu teškome atentatu na sirokatoličku katedralu iračkoga glavnog grada. U tom aten­tatu poginule su i ranjene desetine vjernika koji su se okupili na nedjelj­nu misu. Prema riječima svjedoka, o. Thaier je teroristima koji su upali u katedralu rekao: »Ubijte mene, a ne ovu obitelj s dje­com«, te ih je zašti­tio svojim tijelom. Don Thaier Saad Abdal ubijen je u istim okolnostima.

Don Christian Bakulene rođen je u Demokratskoj Republici Kongo i bio je biskupijski svećenik. Ubijen je 8. studenoga 2010. dok se na svom motociklu vraćao s prijateljem u župu. Presrela su ih dva naoružana muškarca u vojničkim odorama koji su ih zaustavili. Jedan od uniformi­ranih muškaraca postavio je pita­nje: »Tko je od vas župnik?« Kada je don Bakulene odgovorio da je to on, njegovom su prijatelju odu­zeli novac, a svećenika ubili s više metaka. Kako se smatra, riječ je o namjernom i planiranom ubojstvu koje se pokušalo prikriti uličnom pljačkom koja je tobože »slučajno završila ubojstvom«.


images_10Don Bernardo Muniz Rabelo Amaral bio je biskupijski sveće­nik rođen u Bra­zilu gdje je i ubijen 20. studenoga. 2010. Imao je 28 godina i pastoralno je djelovao kao župni vikar. Ubio ga je čovjek koje­ga je povezao u svom automobilu. Riječ nije bila o autostoperu, nego o pljačkašu koji mu je ispalio više metaka u vrat i grudi te oteo njegov automobil, više od 400 brazilskih dolara i mobitel. Don Bernardo za svećenika je bio zaređen samo dva mjeseca prije.


images_11Nicolas Eklou Komla rođen u Togu, bio je isu­sovački bogoslov. Ubijen je 5. pro­sinca 2010. u Kin- shasi, u Demokratskoj Republi­ci Kongo. Sa svojim se kolegama pješice vraćao u isusovačku školu. Na putu ih je zaustavio maskirani muškarac, vjerojatno da bi ih opljač­kao. Verbalni sukob ubrzo se pre­tvorio u ubojstvo: pljačkaš je ispalio više metaka i ranio sjemeništarca koji je umro nekoliko sati poslije. U Kinshasu je Nicolas došao na studij teologije dva mjeseca prije.images_12O. Miroslaw Karczewski
ro­đen je u Poljskoj, a ubijen 6. prosin­ca 2010. u San Domingu u Ekvado­ru. Bio je franjevac u dobi od 45 godi­na. Ubijen je u župi u kojoj je pa­storalno djelovao pet godina. Kada nije došao na misu koju je trebao slaviti, župljani su ga potražili u žu­pnoj kući i našli mrtvoga s ranama na vratu i drugim dijelovima tijela. Nakon što su ga ubili udarcima ve­likim križem, zločinci su mu ukrali mobitel i računalo.


Svatko tko je poput dvadeset troje ubijenih spreman dati život za vjeru istinski je uskrsni pobjed­nik. A sudbine katoličkih misio­narka i misionara mučenika, čiji. popis svake godine donosi i kato­lička misijska agencija Fides, doi­sta su teške. Popis ubijenih u 2010. godini bio bi vjerojatno i duži, no o mnogim se kršćanima »mučenici­ma« ne zna ništa i njihove su smrti zapravo vjerničkoj i općoj javnosti nepoznate.

No, to ne znači da su svojim ži­votom i smrću zato bili manji svje­doci. Agencija Fides uspjela je doći do 23 imena te je vjernike preko njih podsjetila na sve one koji su svoj ži­vot bili spremni dati za svoju vjeru i uskrsnuće s Kristom.

Izvor: Glas Koncila