Podijeli

Duh_Sveti_VatikanU Evanđelju po Ivanu 17,20-21 Kristova velikosvećenička molitva sadrži jedinstvo kršćana kao središnju nakanu: "Oče (...) ne molim samo za ove nego i za one koji če na njihovu riječ vjerovati u mene: da svi budu jedno kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao."

Da bi ostvario taj cilj, Krist je ustanovio svoju Crkvu, koja je u svim vremenima vidljivi znak njegove prisutnosti i sjedinjujuća snaga u životima onih koji ga ljube i ostaju u njemu ("Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne osta­nete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa" [Evanđelje po Ivanu 15,4-5]). To jedinstvo, u Kristu i po Kristu, što ga Cr­kva očituje, nije samo jedinstvo vjernika nego i jedin­stvo nauka. Katolička Crkva već dvije tisuće godi­na utjelovljuje "puninu kršćanske vjere" te će kršća­nin upravo tu pronaći istinsko jedinstvo s Kristom, s drugim kršćanima, kao i s naukom što ga je Krist predao Crkvi (usp. Evanđelje po Mateju 28,18-20).


+ Poslanica Rimljanima 16,17-18: "Zaklinjem vas, bra­ćo, čuvajte se onih koji siju razdore i sablazni mimo nauka u kojem ste poučeni, i klonite ih se. Jer takvi ne služe Gospodinu našemu Kristu, nego svom trbuhu te lijepim i laskavim riječima zavode srca nedužnih."


+ Prva poslanica Korinćanima 1,10: "Zaklinjem vas, bra­ćo, imenom Gospodina našega Isusa Krista: svi budi­te iste misli; neka ne bude medu vama razdora, nego budite savršeno istog osjećanja i istog mišljenja."


Ostali citati

U Prvoj poslani­ci Titu 1,4-16 vidimo kako se, kao i u svojim poslanicama Timoteju, sveti Pavao obraća još jednom biskupu, Titu, u vezi s važnosti doktri­narna jedinstva u Crkvi. Naglašava također i autoritet te dužnosti biskupa u vjernu i točnu naučavanju evanđelja i biranju pra­vih ljudi koji će ga kao biskupi naslijediti.


Potkrijepljujući citati: Rim 12,4-5 1 Kor 10,17; 12,12-27 Ef 4,4-5 Kol 1,14; 3,15 Fil 1,27-28; 2,2 1 Tim 1,3-7; 6,2-4 Tit 1,4-16