Podijeli

Ja_sam_trs_vi_lozaKristova metafora o "trsu i lozama" iz odlomka koji slijedi savršeno odgovara Pavlovoj slici "tijela" kako bi opisao stvarnost Crkve.

 

+ Evanđelje po Ivanu 15,1-11: "Ja sam istinski trs, a Otac moj - vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda on siječe, a svaku koja rod donosi čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj do­nosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja lju­bio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u Ijubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna."

 

Ostali citati

 

Iako je Savao (usp. Djela apostolska 7-8) progonio pojedinačne kršćane, sam se Krist po­istovjećuje s njima, kao što je slučaj i u Evanđe­lju po Mateju 25,40: "Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!" U Djelima apostolskim 9,1-6 vidimo kako Gospodin kaže Savlu: "Ja sam Isus kojega ti progoniš!" Kršćani su ui­stinu Tijelo Kristovo.

 

 

Dj 9,1-6; Rim 12,4-6; 1 Kor 12,12-27; Ef 1,22-23; Kol 1,18